DRŽAVNA VATROGASNA ŠKOLA

DOBRODOŠLI !

Ksaverska cesta 107, ZAGREB
OIB: 68850110329

E-mail: dvskola@dvskola.hr
Tel: 01 2641 641


Status: GOST

Aktualno / Zadnje objave

DVŠ - KONTAKTI

Ravnateljica

Ljerka Kopričanec - Matijevac
01 2641 642
E-mail: ljerka.kopricanec@dvskola.hr

Pomoćnik ravnatelja za obrazovanje

Stjepan Purgar
01 2641 640
E-mail: stjepan.purgar@dvskola.hr

Stručni voditelj za ispitivanje i normizaciju tehnike

Damir Knežević
01 2641 651
E-mail: damir.knezevic@dvskola.hr

Ured ravnateljice

Tel: 01 2641 641
E-mail: dvskola@dvskola.hr

Odjel RIJEKA

Voditelj odjela

Nikola Tramontana
091/2121-000
E-mail: nikola.tramontana@vz-pgz.hr

Operativni djelatnik u Šapjanama

Silvio Surina
091/4513-325
E-mail: silviosurina@gmail.com