DRŽAVNA VATROGASNA ŠKOLA

DOBRODOŠLI !

Ksaverska cesta 107, ZAGREB
OIB: 68850110329

E-mail: dvskola@dvskola.hr
Tel: 01 2641 641


Status: GOST

Aktualno / Zadnje objave

O NAMA - djelatnost DVŠ
Državnu vatrogasnu školu osnovala je Vlada Republike Hrvatske Uredbom o osnivanju Državne vatrogasne škole od 30. rujna 2020. godine kao javnu ustanovu. Upisana je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 25. veljače 2021. Sjedište Državne vatrogasne škole je u Zagrebu, Ksaverska cesta 107. Ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku.

DJELATNOST DRŽAVNE VATROGASNE ŠKOLE

1.Formalno obrazovanje

- izrada i predlaganje programa obrazovanja/kurikuluma za stjecanje odgovarajućih kvalifikacija te provedba obrazovanja za:
 • stjecanje kvalifikacije na razini 4.1. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (u daljnjem tekstu: HKO) odnosno trogodišnje strukovno obrazovanje u sustavu vatrogastva
 • stjecanje kvalifikacije na razini 4.2. HKO-a odnosno četverogodišnje strukovno obrazovanje u sustavu vatrogastva
 • usavršavanje na razini 5. HKO-a odnosno strukovno specijalističko usavršavanje uz najmanje dvije godine vrednovanog iskustva, osim programa koji pripadaju sustavu visokog obrazovanja.

2. Neformalno obrazovanje:

 • osposobljavanje u sustavu vatrogastva
 • temeljno osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca
 • osposobljavanje kojim se stječu vatrogasna zvanja
 • osposobljavanje u području zaštite od požara prema Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera (NN 62/94)
 • osposobljavanje i usavršavanje u području zaštite na radu
 • organiziranje i provođenje seminara, tečajeva, radionica i vježbi za potrebe sustava vatrogastva te podizanja svijesti građana i djece.

3. Ispitivanje tehnike

 • ispitivanje vatrogasnih vozila, uređaja, opreme, sredstava za gašenje, alata te zaštitne i druge osobne vatrogasne opreme i sredstava koja vatrogasci koriste na vatrogasnim intervencijama
 • ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, kao i drugih sustava i uređaja za gašenje požara
 • ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara te vještačenje vatrogasnih aparata
 • ispitivanje radne opreme;
 • ispitivanje spasilačko – vatrogasnih vozila, uređaja i sredstava za gašenje i spašavanje.

4. Ostalo