DRŽAVNA VATROGASNA ŠKOLA

DOBRODOŠLI !

Ksaverska cesta 107, ZAGREB
OIB: 68850110329

E-mail: dvskola@dvskola.hr
Tel: 01 2641 641


Status: GOST

Aktualno / Zadnje objave

ZAKONI I PROPISI
1. Zakon o vatrogastvu (NN broj 125/19, 114/22)
2. Zakon  o obrazovanju odraslih (NN broj 144/21)
3. Zakon o zaštiti na radu (NN broj  71/14118/14154/1494/18, 96/18)
4. Zakon o zaštiti od požara (NN broj 92/10, 114/22)
5. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18; 98/19, 64/20, 151/22)
6. Pravilnik o vatrogasnoj tehnici (NN broj 5/21)
7. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN broj 101/11, 74/13)
8. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN broj 08/06)
9. Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN broj 75/20)
10. Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN broj 88/14, 20/15)
11  Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN broj 61/94)
12. Pravilnik o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih (NN broj 14/23)
13. Program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (NN broj  115/20)