DRŽAVNA VATROGASNA ŠKOLA

Ksaverska cesta 107, ZAGREB
OIB: 68850110329

E-mail: dvskola@dvskola.hr
Tel: 01 2641 641


DOBRODOŠLI !

NOVA WEB STRANICA DRŽAVNE VATROGASNE ŠKOLE !

Objave od 1.8.2023.
Za objave prije navedenog datuma, molimo posjetite
HVZ stranicu Državne vatrogasne škole.

HVZ stranica Državne vatrogasne škole

 


POČETNA / OBAVIJESTI

OBAVIJEST - Upravno vijeće Državne vatrogasne škole raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje RAVNATELJA/RAVNATELJICE Državne vatrogasne škole na vrijeme od četiri godine

- 1 izvršitelj / izvršiteljica


Sve potrebne informacije o natječaju možete pročitati ovdje ...

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Poveznica na Narodne novine - JAVNI NATJEČAJ - Državna vatrogasna škola, Zagreb
   Objava: DM/MV, 15.9.2023.

Obavijest - OBRANA ZAVRŠNOGA RADA

Obrana završnoga rada će se održati 28. rujna 2023. godine prema rasporedu objavljenom na stranicama sjedišta/odjela za koji prijavljujete obranu.

   Objava: DM/JP, 14.9.2023.
   Objava: DM/MV, 12.9.2023.
S nevjericom smo primili vijest da nas je 10. rujna 2023. godine iznenada napustio IVAN KEMENOVIĆ polaznik Državne vatrogasne škole.

Teško je prihvatiti tako tužnu vijest.

Duboko suosjećamo i izražavamo iskrenu sućut obitelji, prijateljima i kolegama vatrogascima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kalnik iz Križevaca.

U tuzi i mislima

ravnateljica i djelatnici Državne vatrogasne škole                   


Obavijest - UPISI 2023./2024. - RASPORED KANDIDATA ZA PSIHOLOGIJSKO TESTIRANJE

Ovim putem se na psihologijsko testiranje pozivaju kandidati za upis u programe prekvalifikacija vatrogasac/vatrogasni tehničar u 2023./2024. šk.god.
Ukoliko školovanje plaća pravna osoba, potrebno je ispuniti i na testiranje donijeti ovjerenu izjavu o plaćanju školarine.

Uz navedene dokumente, kandidati na testiranje trebaju dostaviti i presliku ugovora s pravnom osobom (ukoliko je osoba do dana raspisivanja Natječaja
za upis u programe prekvalifikacija primljena na radno mjesto vatrogasnog početnika) i izvadak iz VATROnet-a.


Raspored za psihologijsko testiranje i obrazac Izjava pravne osobe o plaćanju školarine možete pronaći na stranici sjedišta ili odjela za koji prijavljujete školovanje.

POZIV NA STRUČNI INTERVJU / PROVJERU PROPISANE RAZINE TJELESNE I MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE (PISANU PROVJERU)

Državna vatrogasna škola 18. kolovoza 2023. godine raspisala je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radna mjesta I. i III. vrste.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br: 95/23 od 18. kolovoza 2023. godine, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Državne vatrogasne škole i na mrežnim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice.


Kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja za radno mjesto I. vrste:
Vatrogasni instruktor – savjetnik za osposobljavanje:
1. Tršinski Tihomir
poziva se na stručni intervju 8.9.2023. u 12:00 sati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto III. vrste:
Vatrogasni tehničar:
1. Došen Fran
2. Jovan Silvio
3. Šikić Marija

pozivaju se na:
- provjeru propisane razine tjelesne i motoričke sposobnosti 8.9.2023. u 8:30 sati
- testiranje (pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina iz područja vatrogasne struke) 8.9.2023. u 10:30 sati
- stručni intervju 8.9.2023. u 12:30 sati

Ostale pojedinosti vezane za poziv/provjeru možete pročitati ... ovdje.

OBAVIJEST - POPRAVNI ISPIT i OBRANA ZAVRŠNOG RADA (jesenski rok)

Popravni ispit u jesenskom roku planiramo održati za sve lokacije 12. rujna 2023. godine.

Završni ispit planiramo održati 28. rujna 2023. godine.

Popravni ispit i obrana završnoga rada se prijavljuje putem prijavnice koja se nalazi na našoj web stranici, 8 dana prije ispita (najkasnije do 1. rujna 2023. ).
Obrazac prijavnice i primjer ispunjavanja uplatnice možete pronaći na stranici sjedišta ili odjela za koji prijavljujete ispit (poveznice na te stranice se nalaze gore-desno ako koristite računalo ili pri dnu stranice ako koristite smartphone).
 
NAPOMENA: Cijena popravnog ispita razlikuje se od izlaska 1. put (34€ ) ili izlaska 2. put (40€)OBAVIJEST - NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

1. DRŽAVNA VATROGASNA ŠKOLA - JAVNI NATJEČAJ  za zasnivanje radnog odosa na neodređeno vrijeme  (.... ovdje)

    - za radna mjesta I vrste: 
      1. Vatrogasni instruktor - savjetnik za osposobljavanje (2 izvršitelja)
      2. Vatrogasni instruktor - stručni specijalist za ispitivanje i normizaciju tehnike za područje kemije (1 izvršitelj)

    - za radna mjesta III vrste
      3. Vatrogasni tehničar (2 izvršitelja)
      4. Serviser vatrogasnih aparata (2 izvršitelja)

2. DODATNI PODACI vezani uz raspisani javni natječaj za prijam u javnu službu u Državnoj vatrogasnoj školi ( ... ovdje)


OBAVIJEST O UPISIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

Opis postupaka

Datum

Napomena

Objava i prijava na natječaj

21. - 27. 8. 2023.
do 23,59 sati

Na natječaj se prijavljuje online putem poveznice za svaku lokaciju
- ispuniti obrazac prijave na natječaj samo za jednu
  lokaciju ili Zagreb ili Osijek ili Split ili Rijeka
- priložiti u PDF formatu svjedodžbu o završnom radu
  ili svjedodžbu završnog ispita ili svjedodžbu o
  državnoj maturi (samo 1 dokument)

Objava rasporeda za psihologijsko testiranje

4. 9. 2023.

Iz  rasporeda će biti vidljivo točno vrijeme i mjesto provođenja testiranja

Provedba testiranja

11. - 22. 9. 2023.

Na testiranje donijeti preslike:
- svjedodžbe o završenoj srednjoj školi (završnom radu,  završnom ispitu ili državnoj maturi)
- razrednih svjedodžbi srednje škole svih razreda
- rodnog lista
- osobne iskaznice
 
Ako školovanje plaća pravna osoba
- ovjerenu izjavu pravne osobe o plaćanju školarine
  (obrazac izjave na web stranici)

Objava rezultata

29. 9. 2023.

Uz objavu će biti navedeno točno vrijeme i mjesto upisa 

Upisi

5. - 12. 10. 2023.
 
(točni termini po lokacijama
bit će naknadno objavljeni)

 

Na upis donijeti originale dokumenata:
- upisnicu (obrazac na web stranici)
- svjedodžbu o završnom radu ili svjedodžbu završnog ispita ili svjedodžbu o državnoj maturi
- razrednih svjedodžbi srednje škole svih razreda
- rodnog lista
- dokaz o  uplati 1. dijela školarine (600,00 EUR)
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika iz kojeg je vidljivo da je kandidat SPOSOBAN
 za poslove VATROGASCA,
određene Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada članak 3. točka 14. - jednu fotografiju

Planirani početak nastave

16. 10. 2023.

 

Natječaj za smještaj - objava

29. 9. 2023.

Prilažu se dokumenti navedeni u Natječaju za smještaj

 

Cijena školovanja

1.200,00 EUR

Cijena smještaja 

125,00 EUR /  mjesečno